ПРАЗНУВАМЕ ГОДИШНИНИ – МАЛКИ И ГОЛЕМИ
ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ СВОЯТА БУТИЛКА JIM BEAM!
(трябва да сте над 18 г., за да продължите)
Моля, въведете дата на раждане
С влизането в сайта Вие приемате Правилата и условията за ползване и Политиката за поверителност
КЪДЕ МОГА ДА ПОЛУЧА СВОЯ КОД?

За да получиш безплатен персонализиран етикет, трябва да разполагаш с уникален код, който се намира на некхенгъра на бутилка Jim Beam 700мл или 1л.

JimBeam Stamp
Select your location

Language

Country

ПРОМОЦИЯ НА JIM BEAM "МОЯТ ДЖИМ БИЙМ ЕТИКЕТ"

Общи условия

Участвайки в промоцията, участникът приема Общите условия:

"Бийм Сънтори Инк.", 222 Уест Мърчандайс Март Плаза, Чикаго, Илинойс 60654 [Beam Suntory Inc., 222 W Merchandise Mart Plaza, Chicago, IL 60654], (наричана по-долу "Организатор на промоцията"), организира промоционална кампания (наричана по-долу "Кампания") на търговската марка JIM BEAM и под заглавието "Моят Джим Бийм етикет" за периода от [09.03.2020] до [01.06.2020], в който се изпращат персонализирани етикети (наричани по-долу "Награда") за бутилки.

Могат да участват само физически лица на възраст над 18 години, пребиваващи в България

Участието трябва да се осъществи в рамките на Промоционалния период от [09.03.2020] до [01.06.2020] (наричан по-долу "Промоционален период"). Участие след крайната дата, по каквато и да е причина, няма да се зачита.

Механизъм на Промоцията:

Участникът купува промоционална бутилка Jim Beam с промоционален код и некхенгър по време на Промоционалния период (докато има налични количества). [01.06.2020] е крайната дата за промоцията/участието. След тази дата всички промоционални кодове, които останат непотърсени, загубват своята валидност. Продажбата и разпространението на промоционалните кодове е забранено.

Участие чрез уебсайта на кампанията

От вътрешната страна на промоционалния код и некхенгър има индивидуално отпечатан промоционален код. За да участва, участникът въвежда промоционалния код в полето, предоставено на уебсайта https://mylabel.jimbeam.com/bg След като системата провери промоционалния код, участникът веднага получава възможност да въведе желано име или съобщение, или да качи снимка по свой избор. След като желаният етикет е поръчан, промоционалният код губи своята валидност и не може да бъде използван отново.

За по-нататъшно обработване на Наградата, участникът трябва също така да предостави лични данни (име, фамилия), точен адрес (улица, номер, пощенски код, град), дата на раждане и валиден имейл адрес.

След това участникът ще получи имейл, който ще го информира как може да получи Наградата.

Участие чрез магазини

Освен това е възможно Вашият персонализиран етикет да бъде отпечатан на място, в избрани магазини, при условие че имате валиден промоционален код.

Организаторът си запазва правото да използва филтър, който забранява използването на фирмени марки и термини с отрицателна конотация.

Отговорност на участника

Участникът е отговорен единствено за своята Награда. Участникът се задължава да не използва текстове и/или снимки, които

 1. са неправомерни, незаконни, увреждащи, конфронтационни, клеветнически, оскърбителни, насилствени, подбуждащи насилие, расистки, порнографски, вулгарни, опасни за непълнолетни или нецензурни, които могат да накърнят религиозни или етични чувства, които съдържат политически изявления, които представляват заплаха, шокиращо или опозоряващо съдържание, или които могат по друг начин да нарушат достойнството или неприкосновеността на който и да е човек,
 2. нарушават правата на трети страни, по-специално авторски права, търговски марки или патентни права,
 3. съдържат лични данни на трети страни (напр. биометрични данни, дата на раждане, адрес, телефонен номер и т.н.), а третата страна не е дала съгласие за публикуване,
 4. насърчават прекомерната или безотговорна консумация на алкохол,
 5. одобряват или насърчават консумацията на алкохол от непълнолетни,
 6. правят консумацията на алкохол да изглежда привлекателна, важна, популярна или успешна в сексуален план,
 7. представят умерената консумация на алкохол или въздържание по отрицателен начин,
 8. одобряват или поощряват консумацията на алкохол при шофиране или при работа с машини, изискващи повишено внимание,
 9. създават впечатление, че алкохолът предотвратява или лекува болести,
 10. подкрепят консумацията на алкохол по време на спортни или потенциално опасни дейности,
 11. положително оценяват съдържанието на алкохол (независимо дали е високо или ниско),f
 12. рекламират магазини за продажба на стоки или продажбата на продукти от какъвто и да е вид,
 13. разпространяват подвеждаща или невярна информация, или сравняват продукта с друга марка или продукт, по-специално претендират, че това е друг продукт/друга марка,
 14. използват търговска марка, знак, обозначаващ стоки или указание за произход,
 15. са на лица под 18-годишна възраст.

Организаторът си запазва правото да откаже персонализиране с текстове и/или снимки, които нарушават тези изисквания. В този случай Организаторът ще информира участника.

Организаторът си запазва правото да предприеме съдебни действия срещу участници, които по престъпен начин нарушават тези изисквания и да претендира всякакви вреди, произтичащи в следствие от това.

В случай че трето лице предостави права на Организатора, които засягат Организатора при договорното използване на файловете, предоставени от участника за персонализиране на Наградата, участникът съдейства на Организатора при защитата по такива искове и при първо поискване обезщетява Организатора срещу всички свързани претенции на третото лице и предпазва Организатора от увреждане от и срещу всички вреди, понесени от Организатора в резултат на правата на третата страна, включително всички съдебни и адвокатски такси, направени от Организатора за правна защита, освен ако Организаторът не е единствено отговорен за нарушението. Ако впоследствие участникът признае, че той е предоставил съдържание, върху което не притежава изключително право, по-специално авторско право, търговска марка, патент и имена, той е длъжен незабавно да информира Организатора за това писмено, на myjimbeamlabel@maxxium.bg

Организаторът не е длъжен да проверява предаденото от Участниците съдържание за потенциални нарушения на правата на трети страни.

Организаторът не носи отговорност за правописни грешки в имена и съобщения в резултат от неправилно изписване от участниците или по друга причина. Искът за нова коригирана награда е невалиден.

Освен това използването на специални символи под каквато и да е форма (напр. [*$€), както и умлаути (Ää Üü Öö), не е възможно поради технически причини, свързани с отпечатването в България. Ако имате нужда от повече информация, моля, свържете се с Организатора.

По технически причини, използваният от участника текст не може да надхвърля максимална дължина от 13 знака.

Доставка/Многократно участие

Правата върху Наградата изтичат, ако Наградата не може да бъде доставена до предоставения адрес за доставка. Участникът е отговорен за точността на предоставения имейл адрес и адрес за доставка.

Наградата ще бъде доставена само в рамките на Република България. Доставката на наградата може да отнеме до 3 седмици. Изпращането на Наградата ще се извърши, веднага след производството, като в отделни случаи може да възникнат забавяния. С предаването на Наградата на доставчика на транспортни услуги, рискът от случайна повреда или загуба преминава върху участника.

Възможно е многократно участие, т.е. всеки участник може да участва няколко пъти в Промоцията – с нови промоционални кодове, независимо дали вече е участвал преди.

Награда

Наградата е персонализиран самозалепващ се етикет за бутилка.

Участието или Наградата не може да се комбинира с други промоции на Организатора.

Парично изплащане на Наградата не е възможно.

Защита на данните

Обработка на данни във връзка с участие в промоцията

Подробна информация за обработката на лични данни в контекста на Промоцията може да намерите в информацията за обработката на лични данни https://www.jimbeam.com/privacy по Промоцията.

Обработка на данни във връзка с използването на нашия уебсайт

Начинът, по който се обработват личните данни, събрани във връзка с използването на нашия уебсайт, е описан в правилата за поверителност при използването на уебсайта https://www.jimbeam.com/privacy

Авторско право

Участникът изрично потвърждава, че притежава изключителните авторски права върху съдържанието, качено като част от Промоцията, и че върху него няма права на други трети страни. Организаторът не е длъжен да проверява предоставеното от участниците съдържание за потенциални нарушения на правата на трети страни. Изрично се забранява от Организатора използването и качването на съдържание, което нарушава гражданското и/или наказателното законодателство и е вероятно да дискредитира други лица, групи лица или компании, да накърни религиозните чувства на трети страни и/или е опасно за непълнолетни, порнографско, расистко, подбужда насилие или омраза, накърнява обществения морал и/или по подобен начин нарушава кодекса на поведение на Организатора. Организаторът има право да откаже и изтрие такова съдържание, без да посочва причини.

Ако участникът, противно на горната разпоредба, все пак качи съдържание, за което не притежава изключителното авторско право и за което Организаторът претърпи юридически вреди (напр. искане за последващо плащане на лицензионни такси и/или щети и т.н.), Организаторът отказва всякаква отговорност към действителния притежател на правата и си запазва правото да предприеме съдебни действия срещу участника. В това отношение участникът обезщетява Организатора срещу всички претенции на трети страни, произтичащи от съдържанието, предоставено от него.

Ако участникът впоследствие разбере, че е качил съдържание, за което не притежава изключителните авторски права, трябва незабавно да информира Организатора. За тази цел трябва да бъде изпратен имейл до myjimbeamlabel@maxxium.bg

При своето участие участникът прехвърля на Организатора правата за използване на съдържанието с цел публикуване за рекламни цели без ограничения за време, пространство или съдържание.

Отговорност

Организаторът носи отговорност в съответствие със законовите разпоредби при негова умисъл и груба небрежност, както и от страна на своите законни представители, изпълнители или други доверени лица. Същото се отнася и за поемането на гаранции или друга отговорност, независимо от вината, както и по претенции, свързани с нарочно причинени поражения за живота, части от тялото или здравето. Организаторът носи отговорност по същество за всяко нарушение на материални договорни задължения, причинени от обикновена небрежност от страна на Организатора или от негови представители, изпълнители и доверени лица, т.е. такива задължения, при изпълнението на които Участниците могат регулярно да разчитат за надлежното провеждане на Промоцията; в този случай размерът на отговорността се ограничава до нормално предвидимите вреди. Всяка допълнителна отговорност на Организатора е изключена.

Прекратяване на Промоцията

Промоцията може да бъде модифицирана, удължена, временно спряна за ограничен период от време или прекратена преждевременно по всяко време без предизвестие и по каквато и да е причина.

Това не поражда никакви претенции срещу Организатора.

Изключване на участници

Организаторът си запазва правото да изключи участници в Промоцията, които предоставят невярна информация в контекста на Промоцията, които нарушават Общите условия и/или които манипулират и/или са манипулирали Промоцията. Организаторът също така си запазва правото да изключва от участие лица, за които се подозира, че използват неоторизирани помощни средства за участие в Промоцията, или които по друг начин се опитват да получат предимства за себе си или за трети страни чрез манипулация. Ако се направи опит за извличане на предимство, чрез случайно въвеждане на произволни кодове през промоционалната страница, участникът също може да бъде изключен от Промоцията.

Разни

Ако отделни разпоредби на настоящите Общи условия са или се окажат недействителни, това няма да засяга действителността на останалите разпоредби. Недействителната или непълна разпоредба се заменя или допълва с разпоредба, която е възможно най-близка до интересите на страните, в зависимост от други индивидуални споразумения между страните.

Средства за правна защита са изключени; това не се отнася за проблеми със защитата на данните.

Всички въпроси, коментари или оплаквания, свързани с Промоцията, трябва да се изпращат по електронната поща на myjimbeamlabel@maxxium.bg.