Üdvözlünk!
(Belépés csak 18 éven felüliek részére!)
Kérjük, add meg a születési dátumodat!.
A belépéssel elfogadod a Felhasználási feltételeket és az Adatkezelési nyilatkozatot!
Hogyan kapom meg a kódom?

Az egyedi címke elkészítéséhez szükséged lesz egy kódra, amit a már megvásárolt 0,7l-es JIM BEAM palackján lévő promóciós nyakcímkén találsz meg a kaparós felület alatt!

JimBeam Stamp
Select your location

Language

Country

JIM BEAM PROMÓCIÓ MY BEAM LABEL

Részvételi feltételek

A promócióban való részvétellel a résztvevő elfogadja az alábbi Részvételi feltételeket:

A Beam Suntory Inc., 222 W Merchandise Mart Plaza, Chicago, IL 60654 (továbbiakban, mint "Szervező") promóciós kampányt szervez (továbbiakban mint "Promóció") JIM BEAM márkanév alatt My Beam Label címmel 2020. március 13. 00:00 – tól visszavonásig tart közötti időszakban, melynek során személyre szabott, ragasztható palack-cimkét küldenek (továbbiakban mint "Díj") a résztvevő számára. A promóciót Magyarországon a Szervező a Heinemann (cégadatok) és a Bettery Kft. (cégadatok) közreműködésével hajtja végre (továbbiakban, mint Közreműködő felek).

A promócióban csak 18. életévüket betöltött magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személyek vehetnek részt.. A Szervező, a Közreműködő felek alkalmazottai és hozzátartozóik valamint a Szervezővel társult vállalkozások és együttműködő partnereik alkalmazottai valamint azok családtagjai nem vehetnek részt a Promócióban.

A részvétel csak a 2020. március 13. 00:00 – tól visszavonásig tart. közötti időszakban lehetséges (továbbiakban mint "Promóciós időszak"). Ezen időszakon túl a jelentkezés nem vehető figyelembe.

A részvétel módja:

A résztvevő vásárol egy üveg 0,7 l-es promóciós cimkével ellátott Jim Beam White Label-t a promóciós időszakban (a készlet erejéig). 2020. március 13. 00:00 – tól visszavonásig tart. a Promóció / részvétel határideje. Ezt követően a fel nem használt promóciós kódok elveszítik érvényességüket. A promóciós kódok értékesítése és terjesztése tilos.

Részvétel a kampány weboldalán keresztül

A promóciós cimke belsejében található egy egyéni promóciós kód. A részvételhez a résztvevő ezt a promóciós kódot beírja a weboldal (https://mybeamlabel.com/hu) megfelelő mezőjébe. Miután a rendszer ellenőrizte és elfogadta a promóciós kódot, a résztvevőnek azonnal lehetősége van megadni a kívánt nevet, üzenetet vagy feltölteni az általa választott képet. A kívánt cimke megrendelése után, a promóciós kód elveszíti érvényességét, és nem használható fel újra.

A Díj további feldolgozásához a résztvevőnek meg kell adnia személyes adatait (vezeték és keresztnév), postacímét ( irányítószám, város, utcanév, házszám), születési dátumát és érvényes e-mail címét.

A résztvevő ezután e-mailben kap értesítést arról, hogyan igényelheti a Díjat.

Részvétel áruházban

Másik lehetőség a részvételre, hogy adott boltban kinyomtatja a személyre szabott cimkét, amennyiben érvényes promóciós kóddal rendelkezik.

A Szervező fenntartja a jogot szűrő használatára, mely tiltja a márkanevek, negatív jelentéstartalmú kifejezések használatát.

A résztvevő felelőssége

A Díjáért egyedül a résztvevő felel. A résztvevő vállalja, hogy nem használ olyan szövegt és/vagy képet, mely:

 1. A Díjáért egyedül a résztvevő felel. A résztvevő vállalja, hogy nem használ olyan szövegt és/vagy képet, mely:
 2. sérti harmadik felek jogait, különösen szerzői, védjegy- vagy szabadalmi jogokat,
 3. harmadik fél személyes adatait tartalmazza (pl. biometrikus adatok, születési datum, cím, telefonszám, stb.) és az érintett harmadik fél nem adta hozzájárulását a közzétételhez,
 4. ösztönzi vagy dicsőíti a túlzott vagy felelőtlen alkoholfogyasztást,
 5. kiskorúak alkoholfogyasztását támogatja vagy kiskorúakat alkoholfogyasztásra ösztönöz,
 6. az alcoholfogyasztást vonzónak, erőteljesnek, népszerűnek vagy szexuálisan vonzónak mutatja be,
 7. a visszafogott alkoholfogyasztást vagy absztinenciát negatívnak állítja be,
 8. elfogadhatónak állítja be vagy ösztönzi az alkoholfogyasztást közúti forgalomban vagy fokozott figyelmet igénylő gépek üzemeltetése során,
 9. azt a benyomást kelti, hogy az alkohol megelőzi vagy gyógyítja a betegségeket,
 10. olybá tűnik, mintha támogatná az alkoholfogyasztást sportolás vagy potenciálisan veszélyes tevékenységek végzése során,
 11. pozitívan értékeli az alkoholtartalmat (akár magas vagy alacsony),
 12. üzleteket vagy bármely termék értékesítését hirdeti,
 13. félrevezető vagy hamis információkat tartalmaz, vagy terméket összehasonlít más márkával vagy más termékkel, vagy úgy tesz, mintha másik termék, márka lenne,
 14. védjegyet, áru márkajelzést vagy eredetmegjelölést tartalmaz.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy megtagadja azon cimkék elkészítését, melyek nem felelnek meg a fenti követelményeknek. Ebben az esetben a Szervező értesíti a résztvevőt.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy jogi lépéseket tegyen azon résztvevőkkel szemben, akik szándékosan megsértik ezeket a követelményeket és követelheti az azokból származó károkat.

A Szervező nem köteles ellenőrizni, hogy a résztvevők által feltöltött tartalmak esetlegesen sértik-e harmadik személyek jogait. Abban az esetben, ha harmadik fél olyan jogokat ruház a Szervezőre, melyek befolyásolják a Szervezőt a résztvevő által a Díj személyre szabása céljából biztosított fájlok szerződéses felhasználásában, a résztvevő köteles segíteni a Szervezőt, hogy a felmerülő igényekkel szemben megvédje magát, és haladéktalanul kártalanítja Szervezőt harmadik fél valamennyi kapcsolódó követelésével szemben, továbbá, mentesíti a Szervezőt harmadik fél jogaiból fakadó károkkal és követelésekkel szemben, ide értve a bírósági és ügyvédi díjakat melyek a Szervező jogi védelme során felmerültek (kivéve, ha azok kizárólag a Szervező hibájából adódtak). Amennyiben a résztvevő felismeri, hogy olyan tartalmat közölt, melyre nem rendelkezik kizárólagos joggal, különös tekintettel a szerzői, védjegy-, szabadalmi és névjogokra, köteles erről haladéktalanul tájékoztatni a Szervezőt a mylabel.jimbeam@bettery.hu email címen.

A Szervező nem vállal felelősséget a nevekben és az üzenetekben szereplő helyesírási hibákért, melyek a résztvevők elírásából vagy egyéb tévedéséből adódnak. Nincs lehetőség új, javított Díjat igényelni.

Ezen kívül a promóció bizonyos területein technikai nyomtatási okokból nincs lehetőség bizonyos formátumú speciális karakterek igénylésére (mint pl. [*$€) vagy umlaut (Ää Üü Öö)). Amennyiben további információra van szüksége, kérem vegye fel a kapcsolatot a Szervezővel. Technikai okokból a résztvevő által használt szöveg legfeljebb 13 karakter hosszú lehet.

Szállítás / Többszöri résztvétel

A Díjra vonatkozó igény elévül, ha a Díjat nem lehet a megadott kézbesítési címre kiszállítani. A résztvevő felel a megadott e-mail és szállítási cím pontosságáért.

A Díjat csak Magyarországon belül szállítják ki. A szállítás körülbelül 3 hetet vehet igénybe. A Díj kiszállítására közvetlenül a gyártást követően kerül sor, késedelmek egyéni esetekben előfordulhatnak. A Díjak szállító cégnek történő átadása után előforduló esetleges sérülése vagy elvesztése a résztvevő kockázata.

Többszöri részvétel lehetséges, azaz minden résztvevő többször is részt vehet a promócióban - új promóciós kódokkal.

Díj

A Díj egy személyre szabott öntapadós palackcimke.

A részvétel vagy a Díj nem vonható össze a Szervező más promócióival.

A Díj készpénzre nem váltható.

Adatvédelem

Adatkezelés a promócióban való részvétel kapcsán

A promóció keretében a személyes adatok feldolgozására vonatkozó részletes információ megtalálható a Promóció alatt a Személyes adatok feldolgozására vonatkozó tájékoztatóban https://mybeamlabel.com/hu/privatepolicy

Adatkezelés weboldalunk használatával kapcsolatban

A weboldal használata során megadott személyes adatok gyűjtésének és feldolgozásának módját a weboldal használatának adatvédelmi politikája írja le.

Szerzői jogi előírások

A résztvevő kifejezetten kijelenti, hogy a promóció részeként feltöltött tartalom kizárólagos szerzői jogával rendelkezik, és az mentes harmadik személy jogaitól. A Szervező nem köteles ellenőrizni, hogy a résztvevő által feltöltött tartalom sérti-e harmadik fél jogait. Tilos olyan tartalom használata és feltöltése, amely sérti a polgári- és/vagy büntetőjogot, rontja más személyek, csoportok vagy társaságok megítélését, sérti mások vallási érzéseit és/vagy káros kiskorúakra nézve, pornográf, rasszista, dicsőíti az erőszakot, gyűlöletet kelt, sérti a közerkölcsöt és/vagy megsérti a Szervező magatartási kódexét. Szervező indoklás nélkül jogosult az ilyen tartalmak megtagadására és törlésére.

Amennyiben a résztvevő a fenti rendelkezések ellenére olyan tartalmat tölt fel, amelyre nem rendelkezik kizárólagos szerzői joggal, és emiatt a Szervező bármilyen hátrányt szenved (pl. Licensz díjak megfizetése, kártérítési igények, stb) a Szervező elutasít minden felelősséget a jogok tényleges gyakorlójával szemben és fenntartja a jogot, hogy jogi lépéseket tegyen a résztvevővel szemben. Ebben az esetben a résztvevő köteles kártalanítani Szervezőt az általa feltöltött tartalomból származó, harmadik fél által támasztott igényekkel szemben.

Amennyiben a résztvevő feltöltés után ismeri fel, hogy nincsen a tartalomra kizárólagos szerzői joga, akkor erről köteles haladéktalanul értesíteni a Szervezőt. E célból üzenetet küld a mylabel.jimbeam@bettery.hu e-mail címre.

A részvétellel a résztvevő tudomásul veszi és beleegyezik, hogy az esetlegesen feltöltött fényképeit – beleértve a saját képmását tartalmazó képet – felhasználják a promóció céljaira.

Felelősség

Szervező a törvényi rendelkezésekkel összhangban felelős a saját szándékos vagy súlyosan gondatlan tevékenységéért, illetve képviselőiért, vezetőiért és ügynökeiért. Ugyanez vonatkozik felelősségvállalásaira – függetlenül a hiba mibenlététől –, valamint az élet, testi épség vagy egészség sérüléséből eredő követelésekre. A Szervező felel a Promóció megfelelő végrehajtásával kapcsolatos lényeges szerződésszegésekért, melyek a Szervező vagy annak képviselői, vezetői és ügynökei gondatlanságából adódnak, és amelyekre felek általában hivatkozhatnak. Ezen esetekben a felelősség összege az előre látható, tipikus károkra korlátozódik. A Szervező bármilyen egyéb felelőssége kizárt.

A promóció megszűntetése

A promóció bármikor módosítható, meghosszabbítható, korlátozott ideig felfüggeszthető, vagy bármikor előzetes értesítés nélkül idő előtt megszűntethető bármilyen okból.

Ilyen okból nem támasztható igény a Szervezővel szemben.

A résztvevők kizárása

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja a promócióból azokat a résztvevőket, akik hamis információkat szolgáltatnak a Promóció kapcsán, akik megsértik a felhasználási feltételeket és/vagy manipulálják/manipulálták a Promóciót. A Szervező továbbá fenntartja a jogot, hogy kizárja a részvételből azokat a személyeket, akiknél felmerül a gyanú, hogy jogosulatlan személyek segítségét használva vesznek részt a Promócióban, vagy más módon manipulációval próbálnak előnyöket szerezni maguknak vagy harmadik személynek. Azon személyeket szintén kizárhatják a promócióból, akik véletlenszerű kitalált kódokat írnak be a promóciós oldalon és ebből próbálnak előnyt szerezni. Ebben az esetben a már visszaigazolt Díj elutasítására,valamint a már megküldött Díj visszaigénylésére kerül sor.

Vegyes rendelkezések

Amennyiben a jelen Részvételi feltételek egyes rendelkezései érvénytelenek vagy hiányosak, ez nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét Az érvénytelen vagy hiányos rendelkezést egy olyan rendelkezéssel kell kiváltani vagy kiegészíteni, mely a felek érdekeit a lehető legjobban tükrözi, a felek közötti egyéb, egyedi megállapodásokra is tekintettel.

A jogorvoslat kizárt; ez nem vonatkozik az adatvédelmi kérdésekre.

A promócióval kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket vagy panaszokat e-mailben kell megküldeni a következő címre: mylabel.jimbeam@bettery.hu.

A prómócióra a magyar jog irányadó.